Administratorul

Are posibilitatea ca, printr-un un volum de date relativ redus, ce le opereaza lunar, sa aiba controlul intregii gestiuni a asociatiei de proprietari. Prin specificarea tuturor cheltuielilor efectuate in asociatie pe tipuri de cheltuieli, se face in mod automat repartitia cheltuielilor, putand sa obtina o serie de rapoarte solicitate de legislatia actual.

Acolo unde sunt montate contoare de utilitati, se pastreaza permanent indexul de la inceputul lunii, fiind necesara numai introducerea noilor indexi de contoare. Daca se solicita, se poate permite fiecarui proprietar/chirias sa le introduca singuri pentru proprietatea sa in perioada convenita cu conducerea asociatiei.

Datele permanente (relative la proprietari, condominium, asociatie) se introduc o singura data la inceputul utilizarii aplicatiei, trebuind sa fie modificate atunci cand se modifica (ex. numele proprietarului / chiriasului, numele strazii unde este inregistrata asociatia, numarul de locatari dintr-un apartament ...).

Pentru o corecta gestiune, exista date ce trebuiesc operate la inceputul utilizarii aplicatiei, numite date initiale, cum sunt soldurile de la fondurile de rulment, reparatii, penalizare si special (Contabil-Sold fonduri), sold CASA si BANCA (Contabil-Solduri initiale), Facturi neachitate, Facturi neincasate, Restante proprietari, Mijloace fixe sau Materiale consumabile

Daca toate cele 3 roluri (de administrator, contabil, casier) sau numai 2 din acestea sunt indeplinite in cadrul unei asociatii de o singura persoana, se poate face usor, prin cumulul de roluri (deci cu aceasi parola va intra in aplicatie).

Toate operatiile efectuate sunt inregistrate automat in jurnale, cf. legislatiei actualizate.